Het excuus van onwetendheid

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Moge Allaah goed voor u zijn, edelachtbare shaykh, dit is een vraagsteller die zegt:
Degene die afdwaalt in de zaak aangaande ash-shafa’aa (bemiddeling) en [hierdoor] vrome mensen heeft aanbeden vanwege een misvatting die tot hem gekomen is, kunnen wij over hem [het dodengebed] bidden?

Antwoord:
Als hij hier vastberaden in was, [nadat] men hem [de waarheid] heeft verkondigd en [deze daad] heeft afgekeurd, en hij bleef vastberaden [op deze daad], dan wordt er niet over hem gebeden.
Echter, indien er niets aan hem was verduidelijkt, dan wordt er voor hem gebeden, omdat de ongeldigheid van datgene waar hij op was hem niet heeft bereikt.
En dit terwijl hij zich toeschrijft aan de islaam en getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, maar hij is in datgene terechtgekomen vanwege onwetendheid die hem niet is verduidelijkt.

By 

E-mail nieuwsbrief