Het verhaal van profeet Saalih

Dit is het verhaal van Profeet Saalih en zijn volk dat bekend stond als Thamoed. Ze woonden in het noordwestelijke deel van Arabie en ze stonden bekend om het hebben van veel vee en landbouw. Ze stonden ook bekend om het ontvangen van gunsten van Allaah ta’aala (de Allerhoogste). Ze bouwden hun huizen aan de bergwanden die ze versierden met versierselen. De mensen van Thamoed vergaten de gunsten van Allaah en begonnen afgoden naast Allaah te aanbidden. Allaah zond uit hun midden hun broeder Saalih, wiens afkomst zij kenden, zij kenden zijn betrouwbaarheid en zij kenden zijn eerlijkheid.

By 

E-mail nieuwsbrief