Hoe versterk je jouw imaan?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

{Voorwaar, de gelovigen zijn slechts degenen wiens harten sidderen wanneer Allah genoemd wordt en wanneer Zijn Verzen aan hen worden voorgedragen; hun geloof neemt dan toe, en op hun Heer hebben zij hun vertrouwen gesteld. Zij die het gebed onderhouden en die bijdragen geven van de voorzieningen die Wij hun hebben geschonken. Zij zijn degenen die de ware gelovigen zijn…} [al-Anfaal(8): 2-4]

By 

E-mail nieuwsbrief