Het boycotten van het slachten op de dag van ‘ied

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraagsteller: Edele shaykh, moge Allaah u succes schenken. Dit is een vraagsteller uit Nederland die zegt: Er is dit jaar een groep mensen opgestaan in ons land met een campagne om het offeren (schaap slachten op de dag van ‘ied) te boycotten..

Shaykh al-Fawzaan: wat?

Vraagsteller: Een groep mensen is dit jaar in ons land, Nederland, opgestaan met een campagne om het offeren te boycotten en dus niet te slachten, met als reden dat de prijzen [dit jaar] hoog zijn. Hij zegt, wat is uw advies aan de moslims daar (in Nederland)?

Shaykh al-Fawzaan: Het is aan de moslim die in staat is om te slachten, om te slachten. Wie in staat is om deze soennah tot leven te brengen en te slachten -dit ritueel is een grote gunst- hij dient dan te slachten. En hij kijkt niet om naar andere mensen.

Bron: Vraag van Team An-Nasieha aan Shaykh al-‘Allaamah Saalih al-Fawzaan tijdens zijn les ‘al-montaqa min aghbaar sayyid al-morsalien’ 28-09-2013

By 

E-mail nieuwsbrief