Zaken die men dient te vermijden als men wil slachten

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

Als een persoon die de intentie heeft om een offer te volbrengen toch zijn haar, nagels of huid knipt (nadat hij de intentie had om te slachten), dan dient hij berouw te tonen aan Allah en niet meer terug te keren. Er is geen voorgeschreven boetedoening voor hem. Verder weerhoudt dit hem er niet van om het offer te volbrengen zoals sommige gewone mensen denken. Als hij van zijn haar, nagels of huid knipt vanwege vergeetachtigheid of onwetendheid of zijn haar valt per ongeluk uit, dan rust er geen zonde op hem. Een voorbeeld hiervan is dat hij een nagel breekt en dit doet hem pijn. In dit geval mag hij het afknippen. Of wellicht komt zijn haar voor zijn ogen. In dit geval mag hij het korter maken.

By 

E-mail nieuwsbrief