HomeArtikelenMag deze zuster lesgeven?

Mag deze zuster lesgeven?

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoellaah ibn ‘Abder-Rahmaan al-Ghoedayyaan

Vraag: Moge Allaah goed voor u zijn en u zegenen. Een vraagstelster zegt: Een moslima, die kennis heeft gezocht aan de hand van vertaalde boeken en cassettes. (En zij heeft) de mogelijkheid om contact op te nemen met geleerden met betrekking tot zaken die onduidelijk voor haar zijn. Is het toegestaan of mogelijk voor haar om andere moslima’s in de moskee les te geven? (Dit wanneer ) er niemand anders dan zij beschikbaar is om les te geven in aghlaaq, ‘aqiedah en manhadj? Wees ons van nut, moge Allaah u zegenen.

Shaykh al-Ghoedayyaan: Het is bekend dat een persoon kennis neemt uit de mond van de geleerden en elke [categorie] kennis wordt genomen van de persoon die stevig gegrondvest is in deze [specifieke] kennis. Dus wanneer hij kennis van de tafsier van de Qor’aan wenst te nemen, dan neemt hij [kennis] van degene die gegrondvest is hierin. En dit geldt ook voor andere wetenschappen. Dit is één manier.

De tweede manier is dat iemand boeken leest. Maar diegene leest en vertrouwt er slechts op als hij geschikt is en er toe in staat is om ze op de juiste wijze te begrijpen. Want wanneer zijn begrip tekortschiet, dan kan hij iets op een andere wijze dan de correcte manier begrijpen. En daarna kan hij spreken met wat hij begrepen heeft, terwijl hij spreekt op basis van een fout. Dan handelen de mensen op basis van [de fout] die zij van hem begrepen hebben. Zodoende draagt hij hun zonde met zich mee.

Wat betreft deze vrouw, ik adviseer haar om geen les te geven, omdat zij leest uit boeken zonder iemand die haar de boeken leert begrijpen. Dit is het antwoord op deze vraag.