Het uitvoeren van jihaad valt onder het gezag van de moslimleider

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

De auteur (Imaam al-Barbahaarie) – moge Allaah hem barmhartig zijn – zei (in het boek ‘Sharh as-Soennah’):

‘”Het verrichten van de hadj en het oorlog voeren samen met de leiders blijft voortbestaan (..). En dit is wat Imaam Ahmed bin Hanbal zei.”

Uitleg van shaykh Saalih al-Fawzaan:

Het uitvoeren van de Djihaad omwille van de zaak van Allaah valt onder het gezag van de imaam (moslimleider)…

Hij is degene die ertoe opdraagt, de vlaggen coordineert, soldaten en strijders uitzoekt, oorlogscommandanten benoemt, de brigades en het leger mobiliseert, de strijders van wapens voorziet, hen erop uit stuurt om tegen de vijand te vechten en specificeert op welke plaats zij moeten vechten.

Het uitvoeren van de Djihaad behoort tot de macht van de imaam. Djihaad is geen chaos, waarbij eenieder die het wenst een wapen pakt, vecht, aanvalt en zegt ‘Ik strijd omwille van de zaak van Allaah’. Dit is geen Djihaad omwille van de zaak van Allaah.

Djihaad omwille van de zaak van Allaah moet goed georganiseerd zijn en door islamitische wetgevingen bepaald worden. Maar als er chaos uit ontstaat, dan wordt het een [bron van] vernietiging omdat de schade meer dan het profijt wordt. Tenminste, als er [überhaupt] nog profijt in zit. De schade die eruit voortvloeit is groter [dan het profijt]. Deze zaken hebben richtlijnen en de zaak van Djihaad is iets groots waarmee discipline en het houden aan de regels van Djihaad die genoemd worden in het Boek van Allaah en in de Soennah alsook de uitspraken van de mensen van kennis vereist worden.

Deze zaak is er niet één van ongeregeldheid waarin één van de uitnodigers naar fitnah, die het hoofd is van deze extremisten, radicalen of onwetende mensen die niets weten, zeggen: ‘Wij doen de Djihaad omwille van de zaak van Allaah!’ Dit wordt beschouwd als schadelijk voor de Islaam en de moslims. Dit is geen Djihaad omdat het niet geleid wordt door middel van de richtlijnen van Djihaad; en als het niet geleid wordt door de richtlijnen van Djihaad dan resulteert het in verderf en niet in Djihaad. Wanneer de grenzen overschreden worden verandert iets in het tegengestelde.

Zij zeggen tegenwoordig tegen degene die hen tegenspreken ‘Jullie weerhouden van de Djihaad voor de zaak van Allaah’. Wij zeggen: wij weerhouden niet van het uitvoeren van Djihaad omwille van de zaak van Allaah maar wij zeggen dat het uitvoeren van Djihaad gedaan moet worden onder leiding van de islamitische richtlijnen, en wat jullie doen is chaos en niet Djihaad zoals Allaah ons bevolen heeft.

Bron: De uitleg van Sharh oes-Soennah van imaam Barbahaarie door shaykh Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan, hoofdstuk: ‘De Hadj en de Djihaad met de Imaam’

By 

E-mail nieuwsbrief