Beginnende praktiserende broeders die websites en stichtingen lanceren

• Shaykh Moestafa ibn Mohammed Mabram

Vraagsteller: Wat is uw advies voor de broeders die begonnen zijn met het praktiseren van de Soennah en stichtingen en websites willen openen omwille van het uitnodigen naar Allaah?

Shaykh: Ik adviseer hen niet om dit te doen. Ik adviseer hen niet om dit te doen. Echter adviseer ik hen om samen te werken met hun broeders die hen voorgegaan zijn in datgene waar zij zich op bevinden, dat zij hen raadplegen in hun zaak en dat zij zich niet afzonderen van hen. Want voorwaar, de wolf eet enkel de schapen die zich afzonderen van de kudde.

Indien zij broeders kennen van de Selefiyyien die hen voorgegaan zijn in het uitnodigen naar Allaah – op voorwaarde dat die broeders in contact staan met de geleerden, de Mashaayikh en de grote studenten van kennis – dan adviseer ik hen om samen met hen te zijn. En hierin bevindt zich ook het samenwerken in het goede, al-Birr en at-Taqwaa.

Het hebben van vele websites, op deze manier waar de broeders – moge Allaah hen success schenken – zich vandaag op bevinden, dit is een manier die niet tevreden stelt. Echter dient er een algemene website te worden geopend waar de studenten van kennis en de gekende Selefies profijt uit halen, of er wordt een specifieke website geopend gericht aan een bepaalde geleerde. Zaken zoals dit zijn goed. Wat betreft het openen van meer dan één algemene website: een algemene website, een algemene website, die-en-die website, die-en-die forum, die-en-die website… Nee.

Er zit geen probleem in het openen van specifieke websites, zodat wanneer een persoon zaken wilt van een bepaalde geleerde hij ze snel kan verkrijgen. Wat betreft het vermeerderen van algemene websites, dan zeg ik deze woorden wat mij betreft: ik ben van mening dat dit de inspanningen van de broeders versnippert en men zo afstand neemt van het onderling samenwerken.

Ik ben buiten het onderwerp getreden. Datgene waarmee ik de beginnende broeders die naar de Soennah komen adviseer: de Selef prezen en dankten Allaah – de Almachtige en Majesteitelijke – dat de jongere geleid werd naar een persoon van Soennah die hem ernaar leidt. Het is niet hij die zichzelf leidt. Daarom zeiden ibn Shawdhab en Imaam Ahmad:

“Van het succes van Allaah voor de jongere, is dat hij wordt geleid naar een persoon van Soennah die hem ernaar leidt.”

Wat betreft een persoon die zichzelf leidt naar de Soennah, dan is dit geen (juiste) manier. Dus adviseer ik hen om te kijken in hun landen, waar zij zich in bevinden, naar degenen die hen voorgegaan zijn in het uitnodigen, in kennis, in het opdoen van kennis en in het in contact staan met de Mashaayikh en de geleerden. Zij dienen hen te raadplegen en met hen samen te werken en te zeggen: “Jullie zijn ons voorgegaan…” Met beleefde woorden zoals dit, het is goed als de moslim dit hoort van zijn broeder. “Jullie zijn ons voorgegaan,” “Jullie zijn de beheerders van die-en-die website,” “Indien jullie iets nodig hebben, ik heb – walhamdoelillaah – ervaring met het uploaden van audiobestanden, ik ben – walhamdoelillaah – in staat om lessen uit te typen…” Op deze manier werkt hij samen met zijn broeders, en dit is wat de Selefies dienen te doen.

Jammer genoeg zien wij op sommige websites een verbazingwekkende activiteit in het uittypen van lessen, maar als je sommige lessen leest zie je dat ze geen inhoud bevatten, behalve een klein zeldzaam iets. En er is geen twijfel dat dit een soort fout is.

Hoe dan ook, dit is het advies aan deze broeders. Moge Allaah iedereen succes schenken naar datgene waar Hij van houdt en mee tevreden is. En ik vraag Allaah – Gezegend en Verheven is Hij – dat Hij ons en jullie succes schenkt naar datgene waar Hij van houdt en Hem tevreden stelt. Voorwaar, Hij is de Bezitter hiervan en Hij is zeker daartoe in staat. Alle lof zij aan Allaah, de Heer der Werelden, en moge Allaah de rang verheffen van onze Profeet Mohammed, zijn familie en al zijn metgezellen.

 

By 

E-mail nieuwsbrief