HomeArtikelenZijn de khawaaridj oprecht in hun aanbidding?

Zijn de khawaaridj oprecht in hun aanbidding?

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Wat betreft de overlevering: ‘..Waarvan jullie jullie eigen gebed als minderwaardig zullen beschouwen in vergelijking met het gebed van hen (d.w.z. de khawaaridj)…[1]’ Betekent dit dat de Profeet – sallallaahoe aleihi wasallam – hen als oprecht in hun aanbidding beschreef?

Antwoord: Nee, als zij oprecht waren dan hadden zij de leiding van de Profeet – sallallaahoe aleihi wasallam – gevolgd, maar zij hebben geen oprechtheid. Ze bezitten echter wel hypocrisie en riyaa (pronken), verkeerde daden van aanbidding en extremisme in aanbidding en Allaah weet het beste.

Drie mensen kwamen naar de huizen van de vrouwen van de Profeet – sallallaahoe aleihi wasallam – terwijl zij vroegen naar de manier waarop hij – sallallaahoe aleihi wasallam – aanbidding verrichtte. Toen zij erover werden verteld minachtten zij hun eigen aanbidding en zeiden, ‘Wat zijn wij in vergelijking met de Profeet – sallallaahoe aleihi wasallam -? Allaah heeft zijn voorgaande en toekomstige zondes al vergeven.’ Eén van hen zei toen, ‘Wat mij betreft, ik ga elke nacht de gehele nacht bidden.’ Een ander zei: ‘En ik zal elke dag vasten.’ De derde zei: ‘Ik ga vrouwen vermijden en nooit trouwen.’ Later ging de boodschapper van Allaah – sallallaahoe aleihi wasallam – naar hen toe en zei:

‘Zijn jullie degenen die zus en zo zeiden? Wat mij betreft, bij Allaah, ik ben degene die Allaah het meest vreest. Toch, vast ik sommige dagen en andere dagen (weer) niet. Ik bid en soms slaap ik en ik huw vrouwen. Wie van mijn weg (soennah) afwijkt, behoort niet tot mij.’ [2]

Deze Khawaaridj, sinds zij in overdrijving zijn gevallen betreffende de aanbiddingen en de grenzen hebben overschreden, zijn zij in extremisme terechtgekomen. Dit – moge Allaah jou zegenen – is dwaling en zij zouden hier niet voor geprezen moeten worden. Dit is echter een misprijzing voor hen omdat zij in extremisme vervallen zijn.

De sahaba waren de besten van onder de schepping van Allaah en zij aanbaden Allaah meer dan wie dan ook. Baden deze mensen (de Khawaaridj) meer dan hen? Reciteerden zij meer Qoer-aan dan hen? Deze Khawaaridj reciteren de Qor-aan maar begrijpen het op manieren die niet zo bedoeld zijn, anders dan de werkelijke betekenis.

Broeder, ik kan een tekst van de soennah lezen op de manier waarop het bedoeld was door de Profeet – sallallaahoe aleihi wasallam – en dat is beter dan (hun) gehele nacht in gebed. Dit is niets anders dan extremisme in aanbidding. Zij hebben de soennah van de Profeet – sallallaahoe aleihi wasallam – verlaten en hebben zich ervan afgekeerd. Zij zijn mensen van dwaling. Dit (d.w.z. deze overlevering) prijst hen dus niet en bevestigt ook geen prijzing dat zij oprechtheid bezitten.

Bron: http://www.rabee.net/show_fatwa.aspx?id=157

[1] Sahieh al-Boekharie (3610, 6163 en 6933) en Sahieh Moeslim (1064) De gehele overlevering: ‘Er zal van het nageslacht van deze man (Dhoel khoewaysirah) mensen komen waarvan jullie jullie eigen gebed als minderwaardig zullen beschouwen in vergelijking met het gebed van hen, en jullie vasten (zullen jullie als minderwaardig beschouwen in vergelijking met) het vasten van hen. (Maar) zij zullen uit de religie schieten zoals een pijl zijn doel doorboort (en weer verlaat).’

[2] Sahieh al-Boekharie (5063)