Wat is beter voor de reiziger: gebeden inkorten of samenvoegen?

■ Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Is het beter voor een reiziger om [zijn gebed] in te korten zonder samen te voegen of zowel samen te voegen als in te korten? En zijn zij (het samenvoegen en inkorten) altijd onlosmakelijk aan elkaar verbonden? Sommigen denken dat het samenvoegen en inkorten niet los van elkaar kunnen; er is geen samenvoegen zonder inkorten en geen inkorten zonder samenvoegen. Wat is uw mening hierover? En is het beter voor een reiziger om in te korten zonder samen te voegen of [zowel] samen te voegen als in te korten?

Antwoord: Voor wie Allaah het heeft verordend om in te korten, en dat is de reiziger, is het ook toegestaan voor hem om samen te voegen. Maar zij zijn niet onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Hij mag inkorten zonder samen te voegen. Wanneer een reiziger [tijdelijk op een plek] verblijft en niet onderweg is, is het beter om niet samen te voegen zoals de Profeet -sallallaahoe ‘alayhi wa sallam- heeft gedaan tijdens de afscheidsbedevaart te Minan. Hij kortte [de gebeden] in zonder samen te voegen. En hij kortte zowel in als voegde samen tijdens de veldslag van Taboek. Dit bewijst dat er enige vrijheid is in dit vraagstuk. En hij -sallallaahoe ‘alayhi wa sallam- verkortte en voegde samen als hij onderweg was en nergens verbleef.

Wat betreft het samenvoegen, dit mag breder genomen worden omdat het [ook] toegestaan is voor de zieke [om dit te doen]. Het is ook toegestaan voor de moslims in hun moskeeën, wanneer het regent of glad is, [om] het maghreb en al-ishaa gebed of het dohr en al-asr gebed [samen te voegen]. Het is echter niet toegestaan voor hen om in te korten omdat het inkorten uitsluitend voor de reiziger is.

Allaah is de schenker van succes.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/mat/1282

By 

E-mail nieuwsbrief