Is het verplicht voor de man om de hadj van zijn vrouw te bekostigen?

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraag: Een echtgenote heeft niet genoeg geld voor al-Hadj (bedevaart), [terwijl] haar echtgenoot een rijke man is. Is het voor hem [vanuit de Islaam] wettelijk verplicht om haar hadj te bekostigen?

Antwoord: De echtgenoot is [vanuit de Islaam] niet wettelijk verplicht om de kosten te dekken van de hadj van zijn echtgenote, ook al is hij rijk. Hij zou dit wel kunnen doen als hij het goede wenst te verrichten. Zij is niet verplicht om hadj te doen, omdat ze dit financieel niet kan veroorloven.

 Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Shaykhoel Islaam ‘Abdelaziz bin Baaz (voorzitter)
Shaykh ‘Abdoellaah al-Ghoedayyaan (lid)
Shaykh Abdoerrazaaq ‘Afifie (lid)

By 

E-mail nieuwsbrief