In welk jaar werd de hadj verplicht gesteld?

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Vraag: In welk [islamitisch] jaar werd de Hadj verplicht gesteld? En wat is de meest authentieke overlevering [hierover]?

Antwoord: De geleerden houden er verschillende meningen op na betreffende het jaar waarin de Hadj verplicht werd gesteld. Er is gezegd dat het in het vijfde jaar was. Er is gezegd [door anderen] dat het in het zesde jaar was. Er is ook gezegd dat het in het negende jaar was en er is weer gezegd [door anderen] dat het in het tiende jaar was. De laatste twee meningen zijn het meest authentiek, namelijk dat de hadj verplicht is gesteld in het negende of tiende jaar. En Allaah weet het best.

En van Allaah komt het succes.

Moge de salaat en salaam op onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zijn.

Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawa

Shaykhoel Islaam ‘Abdelaziz bin Baaz (voorzitter)
Shaykh ‘Abdoellaah al-Ghoedayyaan (lid)
Shaykh ‘Abdoellaah bin Qo’oed (lid)

Bron: www.alifta.net, fatwa #4624, vraag #6.

By 

E-mail nieuwsbrief