Wie zijn de grote geleerden van onze tijd en wie is shaykh Rabie’?

• Shaykh Aboe Rabie’ ‘Arafaat al-Mohammadie

Vraag: Wie zijn de grote geleerden van onze tijd? En wie is shaykh Rabie’, over wie zoveel slecht wordt gesproken?

Shaykh ‘Arafaat ibn Hasan al-Mohammedie:

Wat betreft de hedendaagse geleerden, de geleerden van Ahloes-Soennah: die zijn talrijk, en alle lof zij aan Allaah. Aan hun hoofd stonden enkele jaren geleden shaykh [‘Abdoel-‘Aziez] ibn Baaz, shaykh [Mohammed] ibn ‘Othaymien, shaykh [Mohammed Naasiroed-dien] al-Albaanie en shaykh Moqbil [ibn Haadie al-Waadi’ie], en zij zijn reeds overleden. En zij hebben de gemeenschap van geweldige profijten voorzien, door middel van hetgeen zij hebben gefundeerd en geschreven.

En dan heb je ook shaykh [Ahmed] an-Nadjmie en shaykh Zayd [ibn Haadie al-Madkhalie], van degenen die reeds overleden zijn. Zij hebben enorme en geweldige inspanningen geleverd in het verduidelijken van de waarheid en het onderwijzen van de mensen.

En tot de geleerden van deze tijd behoren ook shaykh [Saalih] al-Fawzaan en shaykh [Saalih] al-Loehaydaan. En zo ook de moeftie (‘Abdoel-’Aziez Aal ash-Shaykh), shaykh Rabie’ [ibn Haadie al-Madkhalie], shaykh ‘Obayd [al-Djaabirie], shaykh [‘Abdoel-Moehsien] al-‘Abbaad, shaykh Mohammed ibn Haadie [al-Madkhalie] en shaykh ‘Abdoellaah al-Boekhaarie. En zo ook shaykh [Mohammed ibn ‘Abdel-Wahhaab] al-Wassaabie [1] in Jemen. En deze [geleerden] hebben studenten en broeders in hun lessen en lezingen op deze geweldige methodologie. En wij behoren tot de studenten van deze [geleerden] of tot degenen die onder hen hebben gestudeerd. Wij adviseren dus de gemeenschap met [het nemen van] deze geleerden, hun boeken en lessen, en ook het beluisteren van hun geluidsopnamen. Zij zijn de geleerden die de weg van de vrome voorgangers bewandelen in het verduidelijken van de waarheid en de Soennah, en zij bevinden zich op datgene waar de vrome voorgangers zich op bevonden.

En in de vraag wordt gezegd: waarom is shaykh Rabie’ degene die het meest wordt geschaad en degene naar wie het meest wordt gewezen?

Wij zeggen [hierop]: ja, deze man is een strijder. Deze man heeft een geweldige houding aangenomen die alleen de imaams in hun tijd zoals Ahmed, ibn Ma’ien en anderen hebben aangenomen. Hij heeft een geweldige houding aangenomen tegenover valsheid, en hij is sterk en dapper. Hij heeft veel boeken geschreven die de dwalende innoveerders ontbloten en de afdwalingen waar zij zich op bevinden verduidelijken. En moge Allaah hem met het goede belonen. Hij heeft schrijfwerken geschreven waarin de kopstukken van de innoveerders worden ontbloot, zoals Sayyid Qoetb en Hasan al-Banna alsook de kopstukken van al-ikhwaan al-moeslimoen (de moslimbroederschap), de qotbies en de soroories. En eenieder die een oorzaak was in het stoken van fitnah tussen de selefies, van wie zich met deze da’wah associeert zoals Aboe al-Hasan al-Misrie en al-Hadjoorie, en ook ‘Ali al-Halabie, al-Maghraawie en ‘Ar’oer. Hij heeft hun situatie verduidelijkt na het veelvuldig adviseren en geduld hebben met hen. De geleerden – moge Allaah hen barmhartig zijn – zijn gestorven terwijl ze tevreden waren met de werkwijze en methodologie van shaykh Rabie’. Shaykh Rabie’ was zelfs een imaam in de tijd van de imaams. Toen de geleerden zoals ibn Baaz, ibn ‘Othaymien en al-Albaanie werden opgenoemd, werd Rabie’ met hen opgenoemd. Dus hoe zit het dan nu de imaams gestorven zijn en deze geleerde overgebleven is? Dus er is geen twijfel dat zijn inspanningen geweldig zijn. En wie dit te weten wil komen, moet zijn website maar bezoeken, zijn boeken lezen, wat beluisteren van zijn geluidsopnamen en zijn onderzoeken bekijken inzake Hadieth, kennis, tafsier, ‘aqiedah en vele [andere] wetenschappen. Hoe kun je weten dat een geleerde een geleerde is? Door de getuigenis van de geleerden voor hem. En de geleerden hebben hiermee getuigd voor hem. En je kunt dit ook te weten komen door middel van zijn studenten en boeken. Dus kijk naar zijn boeken, naar zijn studenten en naar de getuigenissen en prijzingen van de geleerden voor hem.

 

[1] Is overleden moge Allah hem genadig zijn.

By 

E-mail nieuwsbrief