All posts by "Beheerder"

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie Wij moeten begrijpen dat er geen islaam kan zijn zonder tawhied. De ware islaam is tawhied. Welke tawhied? De tawhied in aanbidding. Alle [islamitisch] verplichte daden behoren tot de rechten van tawhied. Het is dus noodzakelijk dat tawhied verwezenlijkt wordt, want door het verwezenlijken van tawhied zal de moslimgemeenschap welslagen.

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien Vraag #130: Als een persoon zich bevindt in het toilet, hoe moet hij dan “bismillaah” zeggen [voor aanvang van de wodoe]?

• Shaykh ‘Aayed ash-Shammarie De mensen komen terecht in dwaling, ongehoorzaamheden, grote zonden, [kleine] zonden, innovaties, begeerten, afgoderij, enzovoort. Wat is onze rol? Onze rol is om hen uit te nodigen en geduldig te zijn! Sommige mensen zeggen: “Ik boycot!”, terwijl hij eigenlijk een leugenaar is! Omdat hij niet eens geduldig wil zijn en [de mensen] […]

• Imaam ibn Qayyim al-Djawziyyah Want voorwaar, de zonden van de tong zijn [als het eten van] fruit [geworden] voor de mens. Zonden zoals: het stoken [tussen mensen], roddelen, liegen, redetwisten, het impliciet en expliciet prijzen van zichzelf, het bespottend imiteren van andere mensen, het lasteren van degene die men haat en het prijzen van degene […]

• Imaam ibn Battah al-‘Oekbarie “Als je over de dadjaal hoort, vermijd hem dan naar jouw beste mogelijkheid. Want waarlijk een man zal hem benaderen terwijl hij denkt dat hij een gelovige is. De dadjaal zal hem blijven beïnvloeden totdat hij hem uiteindelijk zal volgen vanwege wat hij aan misvattingen zal zien.”

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan al-Fawzaan Vraag: Edelachtbare shaykh, moge Allaah u succes schenken, dit is een vraagsteller die zegt: Wat is de betekenis van de overlevering van de Boodschapper van Allaah – sallalaaho ‘alayhi wa sallam: من قال لا اله الا الله دخل الجنة “Degene die ‘laa ilaaha illallaah’ zegt, treedt het paradijs binnen.”?

■ Shaykh al-‘Allaamah Rabie’ bin Haadie al-Madkhalie Vraag: Wat betreft de overlevering: ‘..Waarvan  jullie jullie eigen gebed als minderwaardig zullen beschouwen in vergelijking met het gebed van hen (d.w.z. de khawaaridj)…[1]’ Betekent dit dat de Profeet – sallallaahoe aleihi wasallam – hen als oprecht in hun aanbidding beschreef?

■ Shaykh al-‘Allaamah ‘Obayd bin ‘Abdillaah al-Djaabirie De shaykh werd geïnformeerd dat op Woensdag 7 Januari 2015 een aantal personen een terroristische aanslag hebben gepleegd in Parijs. Zij beweren dat zij dit hebben gedaan ter verdediging van de eer van de Profeet Mohammed (صلّى الله عليه و سلّم ). Zij hebben hierbij twaalf mensen vermoord, […]

■ Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan Vraag: ‘Er wordt toegeschreven aan de twee imaams ibn Hadjr en an-Nawawie – moge Allaah hen barmhartig zijn – dat zij als uitleg hebben gegeven op de overlevering ‘Zelfs wanneer zij jouw rug met een zweep slaan en jouw bezit afnemen’, dat de overlevering gaat over een rechtvaardige khalifah […]

■  Shaykh al-‘Allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan Vraag: Een vraagsteller zegt: Er zijn hier [mensen] die zeggen dat het niet toegestaan is om de overleveringen m.b.t. al-khawaaridj  toe te passen op de mensen die vandaag de dag demonstreren tegen een specifieke leider. Hij zegt ook dat er mensen zijn die deze demonstraties beschrijven als een […]

E-mail nieuwsbrief