KINDERHOEKJE

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed ibn Saalih al ‘Oethaymien

De kinderen dienen de [islamitische] regels met de daarbij behorende bewijsvoering te leren…

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Ik ga samen met mijn dochtertjes van vijf en zeven jaar oud de badkamer in, om hen te helpen hun haren te wassen. Ben ik zondig als ik hun ‘awrah zie?

Dit is het verhaal van Profeet Saalih en zijn volk dat bekend stond als Thamoed. Ze woonden in het noordwestelijke deel van Arabie en ze stonden bekend om het hebben van veel vee en landbouw. Ze stonden ook bekend om het ontvangen van gunsten van Allaah ta’aala (de Allerhoogste). Ze bouwden hun huizen aan de bergwanden die ze versierden met versierselen. De mensen van Thamoed vergaten de gunsten van Allaah en begonnen afgoden naast Allaah te aanbidden. Allaah zond uit hun midden hun broeder Saalih, wiens afkomst zij kenden, zij kenden zijn betrouwbaarheid en zij kenden zijn eerlijkheid.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

De kinderen van de polytheïsten in deze wereld vallen onder hetzelfde oordeel als dat van hun ouders, maar voor wat betreft het Hiernamaals, het authentieke van de uitspraken van de mensen van kennis over hen, zijn er twee meningen: De eerste [mening] is dat zij een test zullen ondergaan, wie dus de beproeving overleeft gaat het Paradijs binnen, en wie het niet overleeft gaat de Hel binnen. Dit doordat men uitgenodigd wordt om de islaam te omarmen. Wie [de uitnodiging] accepteert treedt het Paradijs binnen, en wie weigert treedt het Hellevuur binnen.

Allaah is onze Heer. Hij heeft alles wat bestaat geschapen. Hij is de Schepper van de hemelen en de aarde. Hij heeft de gehele mensheid en djinn geschapen. Allaah heeft geen deelgenoten. Hij werd niet geboren. Hij heeft noch een moeder noch een vader. Hij heeft geen kinderen. Allaah heeft geen vrouw. Allaah zegt in de Qoer’aan: Zeg (O Mohammed): “Hij is Allaah, (de) Enige. Allaah is de Onafhankelijke Meester, aan Wie alle schepsels behoefte hebben (Hij eet niet noch drinkt Hij). Hij heeft niet verwekt (Hij heeft geen kinderen) noch is Hij verwekt (Hij heeft geen vader of moeder). En niemand is gelijk aan (of vergelijkbaar met) Hem.” [Soerah al-Ikhlaas: 1-4]

Kinderen – Pas op voor Shirk ! Het is de grootste zonde bij Allah en shirk is zo slecht dat Allah de persoon die shirk pleegt niet vergeeft als hij niet om vergeving vraagt voor hij sterft. Dus wat is Shirk? Laten we dat eerst begrijpen..

• Team An-Nasieha

Het leren van de Arabische taal begint in een vroeg stadium. Dit leuk kleurboekje zorgt ervoor dat de kinderen alvast kennismaken met het Arabische alfabet en op die manier de Arabische letters terug herkennen.

Allaah is de Schepper die alles geschapen heeft; die de hemelen geschapen heeft, de aarden, de nacht, de dag, de zon, de maan, de zeeën, ons en degene (de engel) die regen zendt. Daarom is Hij Degene die gehoorzaamd en aanbeden moet worden. Hij hoort, Hij ziet, Hij weet alles. Niets is verborgen voor Hem, zelfs als je fluistert of zelfs als je aan iets denkt weet Hij ervan. Hij wist dat jij aan iets zou denken, zelfs voor dat jij werd geschapen. Hij verdient het om alleen aanbeden te worden, niets wordt aanbeden behalve Hij; we roepen alleen Hem aan. We zoeken toevlucht bij Hem en wij houden van Hem.

Allaah is de Rabb van alles wat we zien en ook alles dat wij niet zien, zoals de Engelen en andere wezens, de Djinns. Allah heeft de Engelen geschapen uit licht, en Allah heeft de Djinns geschapen uit vuur. Alle Engelen aanbidden Allah, en zijn Hem nooit ongehoorzaam. Onder de Djinns zijn er moslims die geloven in Allah, maar je hebt ook Djinns die Allah niet aanbidden, niet in Hem geloven, Hem ongehoorzaam zijn, slechte dingen doen en mensen oproepen naar het kwaad. Hun leider is Shaytan (de duivel).

Heb jij (Oh Mohammed) niet vernomen hoe jouw Heer de ‘Aad heeft behandeld? Van de stad Iram met zijn zuilen? Zoals nog nooit een gelijke is geschapen in die landen? (Soera al Fajr 6-8)

E-mail nieuwsbrief