HomeArtikelenWat als de dag van 'Arafah valt op een...

Wat als de dag van ‘Arafah valt op een vrijdag?

Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien 

Vraag:

Is er iets overgeleverd van de Profeet ﷺ over de voortreffelijkheid als Hadj op de vrijdag valt?

Antwoord:
Er is niets overgeleverd van de Profeet ﷺ over de voortreffelijkheid van vrijdag als het valt op de dag van ‘Arafah, maar de geleerden zeggen: Als het samen valt op de vrijdag zit daar goeds in.

Ten eerste: De hadj lijkt op de hadj van de Profeet ﷺ, omdat het staan van de Boodschapper ﷺ op Arafah viel op een vrijdag.

Ten tweede: Dat op de vrijdag zich een moment bevindt dat als een moslimdienaar dat treft en hij is staand, biddend en vraagt Allah om iets, dan zal Hij het hem geven. Dit is het meest dichtbij een beantwoording (van de smeekbede).

Ten derde: De dag van ‘Arafah is een feestdag en de vrijdag is een feestdag en als twee feestdagen samen komen dan zit daar goeds in. Maar wat betreft hetgeen bekend is dat de hadj op een vrijdag gelijk is aan zeventig hadj, dit is incorrect

Majmoo’ al-Fataawa | Shaykh ibn Oethaymien (v.21 | blz.35)