All posts by "An-Nasieha"

• Shaykh ‘Abdoel’Aziez ibn Baaz Vraag: Ik heb in ramadan bewust en zonder geldige reden een aantal dagen gegeten en gedronken. Maar nu ben ik geleid door Allaah en heb ik berouw getoond. Is een boetedoening verplicht voor mij? Ik weet niet wat te doen betreffende deze kwestie.

E-mail nieuwsbrief