De islaam is vrij van terroristen

• Shaykh Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

En toen de zaak van al-ikhwaan (de moslimbroederschap), – zij die handelen zonder enige wijsheid,- verscheen, raakte het beeld van de islaam in de ogen van de westerlingen en de niet-westerlingen nog meer vervormd. En met ‘zij’ doel ik op degenen die explosieven werpen op de mensen. En zij beweren dat dit behoort tot djihaad op het pad van Allaah! En in werkelijkheid hebben zij [hiermee] de islaam en de moslims veel meer kwaad dan goed gedaan. Wat hebben deze mensen [hiermee] voortgebracht? Ik vraag het aan jullie! Hebben de ongelovigen hiermee de islaam omarmd? Of zijn ze er verder van weggejaagd? Ze zijn er verder van weggejaagd!


En wat betreft de moslims; het is zo dat een moslim bijna op het punt staat om zijn gezicht te bedekken, zodat hij niet wordt toegeschreven aan deze terroriserende en angstzaaiende groepering. En de islaam is vrij van hen. De islaam is vrij van hen! Zelfs toen de djihaad werd voorgeschreven aan de metgezellen [van de Profeet], gingen zij niet naar de ongelovige gemeenschappen om hen te doden! Nooit! Behalve met een djihaad onder een geldig vaandel, van een regeringsleider die in staat is om djihaad te voeren. Wat betreft dit terrorisme; dit is -bij Allaah- een verlies voor de moslims. Ik zweer bij Allaah! Want wij zien dat er geen enkel [positief] resultaat hieruit voortvloeit! Echter is het tegenovergestelde waar; hiermee wordt het beeld van de islaam verpest!

En indien wij met wijsheid zouden handelen en eerst zelf Allaah zouden vrezen en onszelf zouden corrigeren, en vervolgens anderen zouden proberen te corrigeren, -door middel van de islamitisch toegestane middelen, dan zou dit een positief resultaat hebben.

Bron: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=28257

By 

E-mail nieuwsbrief