HomeArtikelenEen aantal profijten uit soerah al-Faatiha

Een aantal profijten uit soerah al-Faatiha

ÔÇó Shaykhoel-islaam Mohammed ibn ‘Abdel-Wahhaab

{In de naam van Allah, de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. De Erbarmer, de Meest Barmhartige. De Heerser op de Dag des Oordeels. U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. Leid ons op het rechte Pad. Het Pad van degenen aan wie U gunsten hebt geschonken, niet van degenen op wie de toorn rust en niet dat van de dwalenden.}

[al-Faatihah:1-7]