HomeArtikelenAqiedah (Geloofsleer)Een sleutel zonder tanden opent geen deuren

Een sleutel zonder tanden opent geen deuren

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn al-Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Edelachtbare shaykh, moge Allaah u succes schenken, dit is een vraagsteller die zegt:

Wat is de betekenis van de overlevering van de Boodschapper van Allaah – sallalaaho ‘alayhi wa sallam:

من قال لا اله الا الله دخل الجنة
“Degene die ‘laa ilaaha illallaah’ zegt, treedt het paradijs binnen.”?

Antwoord: De bedoeling is niet dat hij dit enkel met zijn tong uitspreekt. De bedoeling is dat hij dit zegt, terwijl hij hierin gelooft. Hij dient de betekenis ervan te kennen en te handelen naar de vereisten [van deze zin]. Het is dus niet voldoende om deze enkel uit te spreken.

Degene die ‘laa ilaaha illallaah’ zegt, terwijl hij de betekenis ervan kent en handelt naar de vereisten ervan treedt het paradijs in. En de vereisten ervan zijn: het gebed, het vasten, de hadj, en de zakaat.

Een man zei tegen Wahb ibn Moenabbih – moge Allaah hem genadig zijn -, één van de geleerden van Jemen: “Is laa ilaaha illallaah niet de sleutel naar het paradijs?”

Wahb – moge Allaah hem genadig zijn – antwoordde hem: “Jazeker, maar elke sleutel heeft zijn tanden, als je met een sleutel komt met [de juiste tanden] doet hij voor jou open, en zo niet, dan doet hij niet voor je open.”

Degene die met laa ilaaha illallaah komt maar zonder daden, dit is net een sleutel zonder tanden. Dit baat hem niet.