HomeAanbevolenHet oordeel over het offeren

Het oordeel over het offeren [voor ‘ied al-adhaa]

• Shaykhoel-islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Vraag: Wat is het oordeel over het offeren [voor ‘ied al-adhaa]. En begaat degene die niet offert, terwijl hij er wel toe in staat is, een zonde?

Antwoord:

Het oordeel over het offeren is, dat het aanbevolen is voor degene die het makkelijk heeft maar dat het geen verplichting is. Want de profeet sallalaaho ‘alayhi wasallam had twee witte schapen geofferd en de metgezellen offerden tijdens het leven van de profeet en daarna, zo ook de moslims die na hen kwamen. Er is verder niets overgeleverd wat duidt op een verplichting. De uitspraak dat het verplicht is, is zwak.

Bron: http://www.binbaz.org.sa/node/3810