Het vergezellen van de vromen heeft een geweldig profijt

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed al-Amien ash-Shanqietie

En weet, dat het feit dat Allaah – bij het noemen van de situatie van de jongeren in de grot (ashaaboel-kahf) – deze hond heeft genoemd in Zijn Boek (de Qor’aan) en [over hem heeft vermeld] dat hij uitgestrekt met zijn voorpoten voor de ingang van de grot lag; erop wijst dat het vergezellen van de vrome mensen een geweldig profijt heeft.

Imaam Ibn Kathier – moge Allaah hem barmhartig zijn – zei in zijn Tafsier (uitleg) van dit edele vers (Soerah al-Kahf, vers 18):

“De zegening (van de jongeren) heeft (ook) de hond omvat; hij viel in slaap, zoals zij (de jongeren) in slaap vielen in die staat. Dit is het profijt van het vergezellen van de vrome mensen, want hierdoor heeft de hond een vermelding, verhaal en belang verkregen.” [Einde citaat]

En wat ook hierop wijst, zijn de volgende woorden van de Profeet ﷺ, toen iemand zei:
“Voorwaar, ik hou van Allaah en Zijn Profeet.” [Zei de Profeet]: “Jij zult zijn met degene van wie je houdt.” [Overgeleverd door al-Boekhaarie en Moeslim].

Bron: Adwaa-oel Bayaan fie Tafsier al-Qoraan bil Qoraan, 18 (Tafsier van Soerah al-Kahf)

By 

E-mail nieuwsbrief