HomeArtikelenAqiedah (Geloofsleer)Het verwezenlijken van tawhied

Het verwezenlijken van tawhied

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie

Wij moeten begrijpen dat er geen islaam kan zijn zonder tawhied. De ware islaam is tawhied. Welke tawhied? De tawhied in aanbidding. Alle [islamitisch] verplichte daden behoren tot de rechten van tawhied. Het is dus noodzakelijk dat tawhied verwezenlijkt wordt, want door het verwezenlijken van tawhied zal de moslimgemeenschap welslagen. De imaam van daar al-hidjra (al-Medienah), imaam Maalik – moge Allaah hem genadig zijn – zei: “De latere [generaties] van deze gemeenschap zullen niet welslagen behalve door datgene wat de eerste [generaties] heeft doen welslagen.” Hetgeen wat de eerste generaties heeft doen welslagen is de verwezenlijking van tawhied en vervolgens het vervullen van zijn rechten.

De geleerden van fiqh (jurisprudentie) hebben overeenstemming bereikt over het feit dat de islaam een voorwaarde is voor de geldigheid van het gebed en andere aanbiddingen. Welke islaam? [Het gaat hier om] de islaam die gefundeerd is op tawhied. Wat betreft de culturele islaam die men in zijn zak draagt, op zijn identiteitskaart staat dat zijn religie de islaam is, meer niet. Deze [soort islaam] baat niet. Deze zal je zelfs geen glas water opleveren in het hiernamaals. Deze zal slechts het passeren van [grenzen] vergemakkelijken als je op reis bent. Je draagt in je zak een identiteitskaart waarop staat dat je religie de islaam is. Het mag niet zo zijn dat men genoegen neemt met deze uiterlijke, culturele islaam! Het verwezenlijken van tawhied, dat is de islaam! Het is een voorwaarde voor de geldigheid van het gebed en alle andere daden. Deze tawhied en deze islaam zijn de vereisten van de twee getuigenissen.

De getuigenis ‘laa ilaaha illaallaah’ houdt in dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah. Dit is de betekenis van ‘laa ilaaha illaallaah’. Niets of niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allaah. Wat ten onrechte aanbeden wordt, is veel. Extreem veel. Zowel vroeger als nu, tot op de dag van vandaag. Degenen die ten onrechte aanbeden worden; rond wiens graven tawaaf wordt verricht, wiens hulp wordt gevraagd in tijden van nood en wiens oordelen en wetten worden gehanteerd: deze zijn er zeer veel! Echter is Degene die het recht heeft om aanbeden te worden, één!

En omtrent de getuigenis dat Mohammed de Boodschapper is van Allaah: je moet hem eerst leren kennen. Wie is hij? Mohammed, de Boodschapper van Allaah. Als jij Mohammed de Boodschapper van Allaah wilt leren kennen, [dan moet je weten dat] je over hem gevraagd zal worden bij de drie vragen [die aan jou gesteld zullen worden in je graf]. En er is ook een vierde vraag die zeer alarmerend is. [De drie vragen zijn:] “Wie is jouw Heer? Wat is jouw religie? Wie is jouw profeet?” Als je succes hebt gekregen in het correct beantwoorden van deze drie vragen en zegt: “Mijn profeet is Mohammed de Boodschapper van Allaah.” Dan zal er aan je gevraagd worden: “Hoe weet jij dat?, hoe weet jij dat?” Is het op dat moment genoeg om te zeggen: “Ik heb de mensen horen zeggen dat Mohammed de Boodschapper van Allaah is, dus ik zei hetzelfde als hen.”? Nee. Het correcte antwoord is: “Ik heb het boek van Allaah gelezen en zo heb ik hem leren kennen.” Het kennen van de Boodschapper van Allaah sallallaaho ‘alayhi wa sallam gebeurt door [het lezen van] de Qor-aan.

﴾مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّه﴿
{Mohammed is de Boodschapper van Allaah…}
[Soerah al-Fath (48): 29]

Mohammed is de Boodschapper van Allaah. In deze kleine zin wordt het bevestigd dat hij de Boodschapper is van Allaah.

﴾وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ﴿
{En Mohammed is slechts een Boodschapper [van Allaah], voorzeker zijn er
voor hem [veel] boodschappers gestorven…}
[Soerah Aali-‘Imraan (3): 144]

﴾لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ ﴿
{Voorwaar, er is een boodschapper vanonder jullie tot jullie gekomen. Het
doet hem verdriet om jullie te zien in moeilijkheden…}
[Soerah at-Tawba (9): 128]

Lees de verzen waarin staat:

﴾هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴿
{Hij is Degene die Zijn Boodschapper heeft gezonden met de leiding en de
ware religie, opdat deze [religie] zal zegevieren over alle religies, al hebben
de afgodendienaren hier een afkeer tegen.}
[Soerah as-Saff (61): 9]

Qor-aanische verzen die spreken over Mohammed de Boodschapper van Allaah, zijn boodschap en dat hij de zegel der profeten is. Door middel van deze verzen moet je Mohammed de Boodschapper van Allaah kennen. Het is niet genoeg om slechts te weten dat hij een genie is! De oriëntalisten waarderen de Boodschapper van Allaah – sallallaaho ‘alayhi wa sallam – en hebben veel respect voor hem. Zij zeggen: “Een geniale man.” Is dit genoeg? Nee. Je moet hem kennen met de Qor-aan, met de boodschap en tevens met het feit dat hij de zegel der profeten is. Daarnaast moet je hem geloven in alles wat hij heeft verteld. Zo heeft de Boodschapper van Allaah – ‘alayhie as-salaatoe wa assalaam – verteld over de mensen voor ons, over de gemeenschappen uit het verleden. Ook heeft hij verteld over de ongeziene toekomst. [Hij heeft verteld] over het ongeziene uit het verleden en het ongeziene van de toekomst. En [je moet hem ook geloven] in de wetgevingen die voorhanden zijn. Je moet hem in al die zaken geloven. Het is dan ook nooit toegestaan om je af te keren van wat hij heeft verteld – nadat dit authentiek is gebleken – door het verstand. In zulke mate dat je als voorwaarde stelt voor de acceptatie van wat hij – ‘alayhie as-salaatoe wa assalaam – heeft verteld, dat het moet kunnen aanvaard worden door het verstand. Zoals de rationalisten dat zeggen. De moderne rationalisten, niet de geleerden van retoriek, [ik heb het over] degenen die zich berusten op het verstand. Echter zijn er nu moderne rationalisten opgedoken die als voorwaarde stellen voor de acceptatie van de overleveringen dat ze in overeenstemming moeten zijn met het verstand. Het ‘moderne, verlichtende verstand’ [zoals zij zeggen], dat nu zijn plaats heeft genomen in de Verenigde Staten en zijn gif verspreidt tussen onze jongeren, terwijl dit soort verstand zich daar bevindt. De rationalisten. Zij zijn ongelovig in Mohammed – sallallaaho ‘alayhi wa sallam -, of ze dit nou weten of niet. Door hun verwerping van de overleveringen die over het ongeziene gaan. De overleveringen zoals over de dadjaal, het hiernamaals en de Mahdi. Veel van deze overleveringen zijn [door hen] verworpen. Waarom? Omdat zij [volgens hen] in tegenstrijd zijn met het verstand. Dit is in tegenstrijd met het geloven in Mohammed, de Boodschapper van Allaah – sallallaaho ‘alayhi wa sallam -.