All posts by "An-Nasieha"

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan Daarom is de benaming van diegenen die zich vasthouden aan deze overtuiging en hier standvastig op zijn al-firqatoe naajiyah (de geredde groep). De reden van deze benaming is vanwege dat het (deze groep) gered wordt van de bestraffing van Allaah. En dat (als enige) van de 73 groeperingen […]

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-Mohsin bin Hamad al-‘Abbaad De mens neemt niets van zulke zaken die zich voordoen op onwettige feesten. Het is aan hem om degenen die dit doen te adviseren om het niet te doen. Een vrijgevigheid (sadaqah) wordt gegeven in vele tijden en dit is niet gebonden aan een specifieke tijd wanneer deze […]

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie Er wordt geen aandacht besteed aan het geschreeuw dat afkomstig is van sommigen van onder de onwetenden, dat roddel en laster bevat, tegen deze deugdzame en gerespecteerde Shaykh. Er wordt geen aandacht besteed aan dit soort roddel en laster. Dit is de handelswijze van Allah met Zijn schepping, […]

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie Ik adviseer mijzelf en mijn broeders van ahloe soennah dat zij niet deelnemen hieraan, in hun huizen blijven en ver verwijderd blijven van fitan. Wanneer iemand hen aanvalt dan moeten zij zichzelf verdedigen. Maar dat zij zich gaan mengen in deze opstanden, wat het onrecht ook is en […]

• Shaykh al-‘Allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie Als een persoon in een van de daden van grote shirk is gevallen zoals de vragensteller vertelt heeft [zoals daden] van het aanroepen van de graven om zo profijt te verwachten of kwaad te weren, of een belofte afleggen [in de naam van dode] dan is hij daardoor […]

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan Als het kwaad aanwezig is dan zijn er veel mensen die dit liefhebben. Slechts weinig mensen die hier voor oppassen. Als het kwaad aanwezig is dan verzamelen de mensen zich hierbij, behalve met wie Allaah barmhartig is. Tovenarij (sihr) is ongeloof in Allaah -‘Azza wa Djalla – en het […]

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn. Dit is een vraagsteller uit Nederland en zijn vraag is herhaaldelijk binnengekomen. Hij zegt: “Wat is uw uitspraak over het spelen van voetbal met ongelovigen omwille van het uitnodigen naar Allaah.”

E-mail nieuwsbrief