Zes aanvallen van de duivel en de bescherming ertegen

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoer-Rahmaan ibn Naasir as-Sa’die

De manieren waarop een dienaar bescherming zoekt tegen de Shaytaan zijn tien:
1) Het zoeken van toevlucht bij Allaah tegen hem [Shaytan];
2) Het lezen van Al-Moe´awidhatain [Soerah an-Naas en Soerah al-Falaq];
3) Het lezen van Ayaatoel Koersie;
4) Het lezen van Soerat al-Baqarah;
5) Het lezen van het einde van Soerat al-Baqarah (laatste twee verzen);
6) De recitatie van een gelovige van het begin van {Haa Meem.} tot aan {tot Hem is de
terugkeer.} [Ghaafir: 1-3].

By 

E-mail nieuwsbrief