HomeArtikelenAqiedah (Geloofsleer)De betekenis van tawhied

De betekenis van tawhied

• Shaykh al-‘allaamah Mohammed Amaan al-Djaamie

En tot de betekenissen van ‘Laa ilaaha illallaah’ behoort:

• Het enkel en alléén aanbidden van Allaah – de Verhevene;
• Het uitzonderen van de aanbidding voor Allaah – de Verhevene – alléén;
• Het afstand nemen en zichzelf vrij verklaren van de aanbidding van alles dat wordt aanbeden naast Allaah.

Dit is de betekenis van ‘Laa ilaaha illallaah’, en dit is de uitleg van Tawhied (monotheïsme). Dat Allaah alleen aanbeden wordt, dat er naast Hem geen deelgenoten (in aanbidding) worden genomen, dat alleen Hij aangeroepen wordt, dat er alleen bij Hem hulp gezocht wordt in tijden van nood en dat Hij alléén om hulp wordt gevraagd in datgene waartoe alleen Allaah in staat is. Dat men geen angst heeft, behalve voor Allaah; de angst van aanbidding, de angst van nederigheid. En dat men niet houdt, behalve van Allaah; de liefde van aanbidding, de liefde van onderwerping en nederigheid. Niet de natuurlijke angst en niet de natuurlijke liefde.

Natuurlijke angst behoort niet tot shirk (polytheïsme), zoals de angst voor een vijand die sterker is dan hem, angst voor een leeuw of angst voor vuur. Deze angst wordt natuurlijke angst genoemd. Maar innerlijke angst, zoals het angst hebben voor een sheikh, dat hij jou in het geheim schade kan berokkenen in jouw geloof (imaan), jouw voorziening (rizq), jouw kinderen en jouw gezin, terwijl hij (deze Sheikh) dood of afwezig is. Dat je angst hebt en je zorgen maakt dat de sheikh op de hoogte is van wat er zich bevindt in jouw hart en in jouw gedachten, en dat indien je slecht zou denken over hem, dat hij jou schade zou berokkenen. Dit is de angst van aanbidding en dit soort angst behoort tot shirk (polytheïsme). En (tot shirk behoort) dat je van iets of iemand naast Allaah houdt op de manier waarop de mensen van Tawhied (monotheïsten) houden van Allaah, de Heer der Werelden. Een liefde die onderwerping, nederigheid en blindelingse gehoorzaamheid bevat. Deze liefde behoort enkel en alleen toe aan Allaah, vrij is Hij van alle tekortkomingen, de Verhevene.