SEKTEN EN GROEPERINGEN

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Er is niets gelijk aan het veilig zijn voor fitnah.

Niemand mag zichzelf in een situatie brengen waarin hij getest en beproefd wordt, en zeker degene die weet dat hij zwak is.

• Imaam Aboel-Faradj ibn al-Djawzie

Het soefisme is een methode die bekend staat om het overdrijven in onthechting van de wereldse luxe (zoehd). Wat het verschil is tussen de twee, is dat niemand ooit zoehd afgekeurd heeft, terwijl het soefisme wel afgekeurd werd vanwege datgene wat we later zullen vermelden.

Uit: Talbies Iblies, p. 158-161

• Shaykh al-‘allaamah al-Haafid al-Hakamie

Vraag 85: Wie zijn al-waaqifah en wat is het oordeel over hen?

• Shaykh al-‘allaamah Zayd ibn Mohammed al-Madkhalie

De Hoethies die vandaag de dag aanwezig zijn, zijn niets meer dan Khawaridj en Rawafid.

Zij brengen twee destructieve sektes tezamen, waaronder de Rawafid en de Khawarij. Dit is waarom zij de moslims kwaad aandoen op zo’n verschrikkelijke manier. Zij doen dit zonder enig recht. Niets komt uit hen voort, behalve kwaad voor de moslims, het aanvallen van de islaam en de moslims.

• Shaykh Al-‘allaamah ‘Abdel-Mohsin al-‘Abbaad

Vraag: Wat zegt u over de daad die door daa’ish (IS) is uitgevoerd, in het verbranden van de [Jordaanse] piloot? [Dit rechtvaardigen zij door] de uitspraak van shaykhoel-Islaam ibn Taymiyyah als bewijs aan te halen. [Daarnaast] zeggen zij dat het toegestaan is om te vergelden door de vijand te bestraffen [met het soortgelijke], vanwege Zijn uitspraak:

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ

En als jullie [jullie vijand] bestraffen [o, gelovigen], bestraf dan in overeenstemming met wat jullie aangedaan is [Soerah an-Nahl(16): 126]

Wat is uw advies [hieromtrent]? Moge Allaah u behouden.

• Shaykh Al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Iemand die blij is met de val van degenen die verantwoordelijk zijn voor het verspreiden van verderf op de aarde, ook al is degene die hem gepakt heeft een ongelovige; wordt dit gezien als (een vorm van) trouw tonen aan de ongelovigen?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wat is het [correcte] standpunt tegenover degene die de khawaaridj prijst, hen verdedigt en hen als vroom omschrijft of zwijgt over hun innovaties en takfier?

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Wat betreft de overlevering: ‘..Waarvan jullie jullie eigen gebed als minderwaardig zullen beschouwen in vergelijking met het gebed van hen (d.w.z. de khawaaridj)…[1]’ Betekent dit dat de Profeet – sallallaahoe aleihi wasallam – hen als oprecht in hun aanbidding beschreef?

• Aboe Youssef Abdoel-Ghafoer

Yassin El Forkani beweert dat het aanraken in de theologie (lamasa) altijd geslachtsgemeenschap mee wordt bedoeld, en hij schrijft deze grote leugen toe aan de grote geleerde en metgezel Ibn ‘Abbaas -radia Allaahoe ‘anhoemaa-, terwijl de profeet –Sallallaahoe alaihi wasallam- in deze Hadieth duidelijk zegt dat het aanraken een vorm van ontucht is van de hand. Daarnaast zou dat betekenen dat je elke vorm van lichamelijk contact kan hebben zolang het geen geslachtsgemeenschap is.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Hierom is dit(zogenaamde) Khalifaat die aangekondigd werd als Khalifaat van alle moslims, (deze leider) werd aangekondigd als Khalief van de moslims nadat hij de broeders (moslims) in Iraq afslachtte en bij hen deed wat hij deed! Noch hij, noch zijn tegenstanders van de Raafidha zitten op enige vorm van goedheid. Geen van deze partijen wil het goede voor de Islamitische gemeenschap.

E-mail nieuwsbrief