HomeManhadj (Methodologie)AlgemeenIs de adhaan van ‘Othmaan -radiallaahoe 'anhoe- een innovatie?

Is de adhaan van ‘Othmaan -radiallaahoe ‘anhoe- een innovatie?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Moge Allaah u het goede schenken. Wat is de correctheid van de uitspraak ‘De adhaan van ‘Othmaan is een innovatie en dwaling’?


Antwoord: Deze [uitspraak] is de [werkelijke] innovatie (bid´ah)! Degene die deze uitspraak uit, hij is de innovatie. De Profeet -sallallaaho ‘alayhie wa sallam- zei:

عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين

“Houd je vast aan mijn Soennah en de Soennah van mijn rechtgeleide khaliefen.”

Behoort ‘Othmaan niet tot de rechtgeleide khaliefen!? He?! Behoort ‘Othmaan niet tot de rechtgeleide khaliefen!? Is hij niet de derde khalief!?

Tayyib (goed), wat hij beval wordt als Soennah [beschouwd]. De eerste adhaan is Soennah zoals de eerste adhaan voor fadjr. Dit is een Soennah om de mensen te wekken.

‘Othmaan beval dit (de adhaan) toen hij zag dat de mensen druk waren met hun boerderijen en handel zodat ze alert zouden zijn voor het vrijdaggebed en er op konden voorbereiden. Het werd dus een Soennah. Echter, de persoon [die deze uitspraak deed] kent het verschil niet tussen de Soennah en een innovatie. Alles wat hij niet kent [beschouwt hij als] een innovatie.

Bron: http://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=137181