ARTIKELEN

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Shaykh Mohammed ibn Ramzaan al-Haajirie
• Shaykh Mohammed ibn Haadie al-Madkhalie

Het belangrijkste wat Allah heeft bevolen is zijn Tawhied (Allaah één maken in zijn Heerschappij, aanbidding en zijn namen en eigenschappen). En het belangrijkste wat Allah verboden heeft is as-shrik (deelgenoten aan hem toekennen). Elke oproep (da’wah) die geen belang hecht aan het monotheisme (tawheed), en geen belang hecht aan het waarschuwen voor polytheïsme (shirk), is een uitnodiging die tegenstrijdig is aan de leiding van de profeet –salla Allah alayhie wa sallam–. Zo zijn de mensen van innovatie (ahl al-bida’), zij hechten geen belang aan het verkondigen van tawheed, het waarschuwen voor shirk, het vasthouden aan de Soennah en waakzaam zijn voor de innovatie.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

En wat betreft de kraamvrouwen (an-Nufasaa-e): Als haar bloeding was gestopt vóór de tijdsduur van 40 dagen en ze vervolgens de ghusl verrichtte en er naderhand iets terug kwam, dan wordt ze beschouwd als kraamvrouw. En dat wat terug kwam behoort tot an-Nifaas (kraambloeding). Het is niet correct om met datgene (d.w.z. kraambloed) te vasten en te bidden, zolang het aanwezig is, omdat het terugkeerde tijdens haar kraamperiode. Maar als ze de volledige 40 dagen had afgerond en de ghoesl verrichtte en na de 40 dagen iets ervan terug kwam (d.w.z bloed), dan dient ze er niet naar om te kijken.

• Shaykhoel-islaam Ahmed ibn Taymiyyah

In de oneven [nachten] ervan. Echter, de oneven nachten kunnen zijn in termen van hetgeen geweest is, aldus wordt het [dan] gezocht in de nacht van de 21e, de 23e, de 25e, de 27e en de 29e. En [oneven nachten] kunnen ook zijn in termen van wat resteert [van de maand], zoals de Profeet -zegeningen en vrede van Allaah zijn met hem- zei: “[Zoek het in de laatste tien nachten], wanneer negen [nachten] resteren, wanneer zeven resteren, wanneer vijf resteren, of wanneer drie resteren.”

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraagsteller: Ja, Moge Allaah U begroeten Shaykh. Wollaahi Shaykh, de vraag luidt als volgt: Er is een zuster hier in Nederland die heeft geleerd hoe je een dode moet wassen aan de hand van boeken. In zaken waarin zij moeilijkheden trof belde zij met grote geleerden. Vervolgens is zij begonnen met het onderwijzen van dit vak aan sommige zusters. Nu is het zo dat er sommige zusters beweren dat het een voorwaarde is dat deze zuster een tazkiyah (prijzing) heeft van de geleerde of dat zij een studie heeft genoten bij deze geleerden. Klopt dit, wetend dat wij in Nederland geen enkele geleerde hebben?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraagsteller: Wat is de regelgeving betreffende het fietsen door een vrouw?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraagsteller: Shaykh Saalih al-Fawzaan?

Shaykh: ja

Vraagsteller: Ik heb een vraag als u het mij toestaat?

Shaykh: Ja

Vraagsteller: Bij ons in Europa is de tijd van salaat al-ishaa heel erg laat tot zelfs 12 uur s’nachts. Mogen wij dan de gebeden samenvoegen op de tijd van maghreb?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vraagsteller: Assalaamoe `alaykoem wa rahmatoellaah

Shaykh: Wa `alaykoemoe as-salaam wa rahmatoellaah

Vraagsteller: Shaykh, bel ik gelegen?

Shaykh: Tafaddal.. (zeg het maar)

Vraagsteller: Hayaak Allaah. Ik heb een vraag betreffende de oorsprong (‘asl) van het kennis nemen [van personen]. Is het zo dat wij kennis nemen van elke persoon tot dat het bekend wordt op welke methodiek hij zit, of is de oorsprong dat wij geen kennis nemen tot dat wij zeker weten dat hij een persoon van Soennah is?

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vragensteller: De derde vraag; Wat moet een beginnende student van kennis doen aangaande meningsverschillen in fiqh kwesties die hij tegenkomt en geen onderscheid kan maken tussen de correcte en..

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Vragensteller: Tweede vraag o Shaykh; een broeder heeft een hond gekocht vóórdat hij begon met praktiseren. Nu weet hij niet wat hij met deze hond moet doen, hij heeft hem momenteel als bewaker neergezet buiten zijn huis.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Shaykh: Heb je een vraag?

Vragensteller: Ja, o shaykh, de Belgische overheid verbiedt het dragen van de hijaab op scholen..

E-mail nieuwsbrief