Verschil tussen over een daad zeggen dat het ongeloof is en het ongelovig verklaren van een persoon

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wat is het verschil tussen [een daad] beschrijven dat het ongeloof is en overtuigd zijn van het oordeel van ongeloof over een specifiek individu?


Antwoord: Wat betreft het oordeel van ongeloof over daden, zoals: het aanroepen van anderen dan Allaah, slachten voor anderen dan Allaah, hulp vragen van anderen dan Allaah, het bespotten van de religie en het uitschelden van de religie. Er is consensus hierover dat dit ongeloof is, hier is geen twijfel over.

Maar wat betreft de persoon die deze daden verricht [betreffende onduidelijke kwesties][1]; er dient gekeken te worden naar de situatie. Indien hij onwetend is, een verkeerd begrip heeft, of iemand blindelings volgt; hem ongelovig verklaren gebeurt pas nadat men hem [de waarheid][2] verduidelijkt heeft want het kan zijn dat hij een misvatting heeft of onwetend is. Dus men mag niet gehaast zijn in het ongelovig verklaren van hem totdat het bewijs tegen hem is geleverd. Indien men het bewijs tegen hem heeft geleverd en hij blijft desondanks volharden [op die daden] dan verklaart men hem tot ongelovige omdat hij dan geen excuus heeft. [Zo ook betreffende de duidelijke kwesties zoals: het verboden verklaren van ash-shirk (polytheïsme), het verboden verklaren van az-zinaa (ontucht), ar-ribaa (rente) en al-khamr (alcohol), wie deze toegestaan verklaart wordt ongelovig.][3]

Bron: Sharh Risalat ad-Dalaa-il fi Hokm Mowaalaat Ahl al-Ishraak, pagina 212 (eerste druk).

[1] [3] toevoeging in de tweede druk p271-272.
[2] toevoeging van de audio.

By 

E-mail nieuwsbrief