MANHADJ

Imaam Al-Awzaa’ie zei: “Hou je vast aan de overleveringen van de selef zelfs al wordt je afgewezen door de mensen, en wees gewaarschuwd voor de meningen van personen zelfs wanneer zij die voor jou versieren met uitspraken.” [ash-Sharie’ah: 63]

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Ik adviseer [jullie] nu, er is een taalgebruik die de Selefies verdeelt: “Hij is extreem (hard)”, “hij is te soepel”. En de mensen van innovaties nemen dit over om de Selefies tegen elkaar op te zetten. Ik adviseer de Selefies waar zij zich ook bevinden dat zij de methodiek van de Selef en de standpunten van de Selef bestuderen zodat zij verenigd worden op deze methodiek. En [ik adviseer] dat zij stoppen met het geven van bijnamen aan elkaar en het spreken over nutteloze zaken (al-qiel wal-qaal). En dat zij overeenkomen om gezamenlijk in één rij te staan in de strijd tegen de innovaties door middel van bewijs, kennis en verduidelijking.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn ‘Abder-Rahiem al-Boekhaarie

En wat betreft het bidden voor hem, zoals ze zeggen het gebed van Gaa’ib (gebed voor een afwezige persoon), dan zien we dit niet [als correct]. We zien niet (we geloven niet) dat mensen moeten worden opgeroepen om voor hem te bidden. Als sommige mensen voor hem hebben gebeden op sommige plaatsen door zijn familie en dergelijke, dat is voor hen (om het te doen als zij willen). Wat betreft het oproepen van mensen om voor hem te bidden, dan: neen. Het gebed voor een persoon die afwezig is heeft voorwaarden.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Als jij zelf geen kennis hebt, maar je kent de zaak waarover gevraagd wordt, en je weet de regelgeving over het gevraagde door jouw (eigen) kennis, dan mag jij geen fatwa uitvaardigen! Maar jij verwijst hen naar de mensen van kennis. Je zegt: “Vraag iemand anders dan ik.” Je zegt tegen hen: “Vraag iemand anders dan ik.” Wat betreft (het punt) dat jij uit de boeken neemt en aan de hand daarvan fataawaa geeft aan de mensen en zelf geen kennis bezit, dan is dit niet correct en niet goed.

• Shaykh al-‘allaamah Ahmed ibn Yahyaa an-Nadjmie

De schrijver -moge Allah hem genadig zijn- zei: “Weet dat de Islaam de Soennah is en de Soennah is de Islaam.” Hoe is dit mogelijk? Het betekent dat de correcte Islaam de soennah is, degene die op de soennah zit en het uitvoert, hij heeft de Islaam in praktijk gebracht. En degenen die afwijken van de soennah, die afwijken naar de rechter- of linkerkant, zij hebben gefaald in het uitvoeren van de correcte Islaam vanwege deze dwaling. Maar weet dat deze afwijking is verdeeld in twee categorieën.

• Shaykh Falaah ibn Ismaa’iel al-Mandakar

Zoals ibn Sireen zei ‘Wij zeiden: noem ons jullie mannen.’ Hiermee werd bedoeld dat bekend moest zijn van wie zij overgeleverd hadden. Zo wisten zij naar wie zij konden luisteren en [van wie zij konden] accepteren en van wie zij weigerden [overleveringen van aan te nemen] en niet naar luisterden. Als dit het geval was in hun tijd dan heeft onze tijd nog meer prioriteit [om dit te doen]. Een persoon moet vaststellen naar wie hij luistert, alsook degene van wie hij [werken] leest, van wie hij [kennis] neemt en [het werk] dat hij uitvaardigt en met wie hij zit.

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoel-Mohsin bin Hamad al-‘Abbaad

De mens neemt niets van zulke zaken die zich voordoen op onwettige feesten. Het is aan hem om degenen die dit doen te adviseren om het niet te doen. Een vrijgevigheid (sadaqah) wordt gegeven in vele tijden en dit is niet gebonden aan een specifieke tijd wanneer deze tijd niet expliciet in de soennah wordt vermeld. Dit is van de vernieuwde en geïnnoveerde zaken die geïntroduceerd zijn door de mensen na de derde eeuw van de islamitische jaartelling, aan het begin van de vierde eeuw. Waarlijk, de innovatie van de geboortefeesten vond pas plaats na de vierde eeuw. Wat betreft de eerste drie eeuwen daar bestond niet iets wat mawlied [an-nabawie] heet.

• Shaykh al-‘Allaamah Saalih ibn Sa’d as-Soehaymie

Ik adviseer mijzelf en mijn broeders van ahloe soennah dat zij niet deelnemen hieraan, in hun huizen blijven en ver verwijderd blijven van fitan. Wanneer iemand hen aanvalt dan moeten zij zichzelf verdedigen. Maar dat zij zich gaan mengen in deze opstanden, wat het onrecht ook is en wat de situatie ook is, dit is iets wat de wetgeving niet goedkeurt. Wel behoort dit tot de grondslagen van de zionistische vrijmetselarij.

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

Vraagsteller: Moge Allaah goed voor u zijn. Dit is een vraagsteller uit Nederland en zijn vraag is herhaaldelijk binnengekomen. Hij zegt: “Wat is uw uitspraak over het spelen van voetbal met ongelovigen omwille van het uitnodigen naar Allaah.”

E-mail nieuwsbrief