ARTIKELEN

Wanneer een ongelovige getuigt dat niets of niemand het recht heeft om aanbeden te worden behalve Allaah en dat Mohammed de boodschapper van Allaah is, met oprechtheid, zekerheid, kennis over waar het op duidt en handelend ernaar, treedt hij de islaam binnen. Vervolgens wordt het gebed en de overige wetgevingen van hem geëist.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

Hypocrisie komt in twee soorten voor: in geloof en in daden. Dat wat Allaah noemde over de hypocrieten in Hoofdstuk al Baqara en an-Nisaa [en] van de eigenschappen van de hypocrieten [dat is]: De grootste hypocrisie in geloof. En zij zijn daarmee nog meer ongelovig dan de joden, christenen en de aanbidders van afgoden gezien hun grote gevaar en hun onzichtbaarheid voor veel van de mensen. En Allaah -vrij is Hij van elke tekortkoming- heeft over hen verteld dat zij op de dag des oordeels in de laagste gradatie van het vuur zullen zijn.

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

De kinderen van de polytheïsten in deze wereld vallen onder hetzelfde oordeel als dat van hun ouders, maar voor wat betreft het Hiernamaals, het authentieke van de uitspraken van de mensen van kennis over hen, zijn er twee meningen: De eerste [mening] is dat zij een test zullen ondergaan, wie dus de beproeving overleeft gaat het Paradijs binnen, en wie het niet overleeft gaat de Hel binnen. Dit doordat men uitgenodigd wordt om de islaam te omarmen. Wie [de uitnodiging] accepteert treedt het Paradijs binnen, en wie weigert treedt het Hellevuur binnen.

• Shaykhoel-islaam ‘Abdel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah ibn Baaz

En van deze soort Shirk is de uitspraak van sommige mensen; O Jinn! Neem het O Sab’ah! Neem het! Of “O Jinn van de middagtijd! Neem het.” Of “O Jinn van dat en dat volk” of “O Jinn van het land van die en die persoon”. Dit alles is Shirk Akbar en een smeekbede aan een ander dan Allaah, naar degenen die niet aanwezig zijn. Dus als iemand zegt “O Engelen wek mij” of “bescherm mij” dan wordt dit beschouwd als Shirk Akbar. Of als iemand zegt “O Jinn van het verblijf [het huis], bescherm me” of “wek me” dit is Shirk Akbar waartegen we toevlucht zoeken bij Allaah.

• Shaykh al-‘Allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

“Neem een standpunt van mannen tegenover hem. Hij heeft de mensen van salafiyyah kwaad aangedaan. Er is niemand die meer kwaad doet dan Yahya. Alleen Damaaj is overgebleven [d.w.z. wordt als salafi beschouwd] en alle andere centra zijn onder de voeten [d.w.z. zijn niets] behalve Damaaj. O mijn broeder, wij hebben vele centra en allen bevinden zij zich op salafi manhadj. Zij roepen ernaar op en verdedigen het en allen zijn onder de voeten [volgens Yahya] en niemand vertelt hem ‘je hebt het verkeerd’? [Zij prijzen hem alleen met] an-Naasihoel Amien, an-Naasihoel Amien, dit is geen salafi opvoeding. En dit is niet van de salafi manhadj.

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

“Nee, nee. Ik kan dit niet accepteren. Als dit alles is wat je hebt, laat ons dan een vraag stellen… Ik adviseer jullie vanaf nu om de waarheid niet aan personen te koppelen. Mensen kunnen dwalen van het rechte pad. Het is zelfs zo dat ibn Mas’oed -radiAllahoe ‘anhoe- zei: ‘Wie iemand als voorbeeld wenst te nemen, laat hem dan een voorbeeld nemen aan degenen die overleden zijn want een levende is niet vrijgesteld van fitnah.’ Wanneer je de waarheid aan een persoon koppelt kan het zijn dat die persoon trots wordt en afdwaalt van de rechte weg -en ik zoek mijn toevlucht hiervan-. Hierom adviseer ik jullie om de waarheid niet aan mensen te koppelen!

• Shaykh al-‘Allaamah Mohammed ibn Saalih al-‘Oethaymien

O moslims! Allah -tabaraka wa ta’alaa- heeft het verboden dat jij roddelt. Dus pas op voor roddel! Pas op voor roddel! Pas op voor roddel! Want waarlijk het is het eten van het vlees van mensen! Allah vergelijkt roddelen met een voorbeeld dat de slechtheid weergeeft; het eten van het vlees van de dode broeder. Is er iets verschrikkelijker of verachtelijker dan iemand die het lijk van zijn broeder neemt, er stukken van snijdt, en het opeet? Kun je je voorstellen dat iemand dit doet? Alleen degene die roddelt, die is hiertoe in staat!

• Shaykhoel-Islaam ‘Abdoel-‘Aziez ibn ‘Abdillaah bin Baaz

De profeet heeft zijn oemmah niet verteld dat het vieren van zijn geboortedag een toegestane zaak is, zodat zij dit gaan doen. Ook heeft hij -vrede en zegeningen over hem- zijn geboortedag gedurende zijn leven nooit gevierd en de metgezellen -moge Allaah tevreden over hen zijn- zijn degene die het meest van hem houden en hebben de meeste kennis over zijn rechten en ook zij vierden deze dag niet. Zowel de rechtgeleide kaliefen als de andere metgezellen deden dit niet. Ook degene die hen met correctheid volgden in de eerste drie beste generaties hebben deze dag niet gevierd. Denk jij dat zij allen onwetend waren over het recht van de profeet of dat zij hierin tekort kwamen, tot degene die na hen kwamen deze tekortkoming aan het licht hebben gesteld en zijn recht compleet hebben gemaakt? Neen, bij Allaah, dit zegt geen weldenkend persoon die de positie van de metgezellen en die hen op het juiste pad hebben gevolgd kent!

• Het Permanente Comité voor Islamitisch Onderzoek en Fataawaa

Wat bekend is van as-Sayyid al-Badawy, [wiens volledige naam] Ahmad bin ‘Ali bin Ibraahiem al-Hosayny is, [is dat hij] een Marokkaanse Soefie was die in de zevende eeuw leefde. Veel onwetende en moebtadi’ah (innoveerders) Soefies en anderen overdrijven in as-Sayyid al-Badawy met een overdrijving die in vele gevallen de persoon ervan uit de islamitische religie doet treden. Dit is bij degene die bijvoorbeeld hem aanroept (doe’aa), hem om hulp en kracht vraagt, of tawaaf (rondgang) maken om hetgeen waarvan gezegd word dat het zijn graf is. Wat betreft het vieren van zijn geboortedag of die van iemand anders, dit is niet toegestaan, want het behoort tot de innovaties die ingevoerd zijn.

• Shaykh ‘Abdoellaah ibn Abder-Rahiem al-Boekhaarie

Zit en roep jezelf ter verantwoording o broeder! Het is verplicht dat wij deze slechte karaktereigenschappen achterwege laten. Dus wat is het correcte? Wat is het alternatief? De Soennah -en alle Lof zij aan Allaah- is onfeilbaar. En daarom hebben de geleerden zorg gedragen om aandacht te schenken aan deze edele karaktereigenschappen en te waarschuwen voor het tegenovergestelde door middel van boeken en schrijfwerken. In de Sahieh van Imaam al-Boekhaari bevindt zich Kitaab al-Adab, Kitaab ar-Riqaaq, en andere. Sterker nog, Imaam al-Boekhaarie heeft een apart boek geschreven [genaamd] al-Adab al-Moefrad. Juist? Kijk, o broeder, kijk naar en lees deze karaktereigenschappen en profetische manieren.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Dit hoofdstuk heeft betrekking tot het zien van Allaah – de Almachtige en Verhevene, of de schepping hem wel of niet zullen zien. De Djahmiyyah en Moe’tazilah, zij ontkennen allen de Roe-yah (het zien van Allaah in het hiernamaals). En zij zeggen: “Allaah wordt niet gezien, want het zien kan alleen bij een lichaam” en zij zeggen: “Allaah heeft geen lichaam, dus hij wordt niet gezien!” Zij ontkennen de roe-yah volledig zowel in het wereldse leven als in het hiernamaals. Moge Allaah ons beschermen! En er is een groep die beweert dat Allaah zeker gezien kan worden zowel op aarde als in het hiernamaals. Dit is een uitspraak van sommige soefies.

E-mail nieuwsbrief