MANHADJ

Imaam Al-Awzaa’ie zei: “Hou je vast aan de overleveringen van de selef zelfs al wordt je afgewezen door de mensen, en wees gewaarschuwd voor de meningen van personen zelfs wanneer zij die voor jou versieren met uitspraken.” [ash-Sharie’ah: 63]

• Shaykh al-‘allaamah Saalih bin Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Een vraagsteller zegt: Er zijn hier [mensen] die zeggen dat het niet toegestaan is om de overleveringen m.b.t. al-khawaaridj toe te passen op de mensen die vandaag de dag demonstreren tegen een specifieke leider. Hij zegt ook dat er mensen zijn die deze demonstraties beschrijven als een vreedzame beweging en dat niemand hen afkeurt behalve de mensen van innovaties.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: Wat is het [correcte] standpunt tegenover degene die de khawaaridj prijst, hen verdedigt en hen als vroom omschrijft of zwijgt over hun innovaties en takfier?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

Vraag: ‘Er wordt toegeschreven aan de twee imaams ibn Hadjar en an-Nawawie – moge Allaah hen barmhartig zijn – dat zij als uitleg hebben gegeven op de overlevering ‘Zelfs wanneer zij jouw rug met een zweep slaan en jouw bezit afnemen’, dat de overlevering gaat over een rechtvaardige khalifah (leider) die de macht heeft en dit [enkel] een individu aandoet. [In dit geval] moet hij (het individu) geduld opbrengen om zodoende fitnah te vermijden.’

• Shaykh al-‘allaamah ‘Obayd ibn ‘Abdillaah al-Djaabirie

De shaykh werd geïnformeerd dat op woensdag 7 Januari 2015 een aantal personen een terroristische aanslag hebben gepleegd in Parijs. Zij beweren dat zij dit hebben gedaan ter verdediging van de eer van de Profeet Mohammed sallallaaho ‘alayhi wa sallam. Zij hebben hierbij twaalf mensen vermoord, waaronder journalisten en politie. Als resultaat werden vorige nacht een aantal moskeeën aangevallen. Dus vroeg de vraagsteller wat de positie is van de selefie tegenover deze terroristische aanslagen? En wat is uw advies voor de moslims in het algemeen in Frankrijk en de selefie uitnodigers en predikers in het bijzonder?

• Shaykh al-‘allaamah Rabie’ ibn Haadie al-Madkhalie

Vraag: Wat betreft de overlevering: ‘..Waarvan jullie jullie eigen gebed als minderwaardig zullen beschouwen in vergelijking met het gebed van hen (d.w.z. de khawaaridj)…[1]’ Betekent dit dat de Profeet – sallallaahoe aleihi wasallam – hen als oprecht in hun aanbidding beschreef?

• Shaykh Moestafa ibn Mohammed Mabram

Vraagsteller: Wat is uw advies voor de broeders die begonnen zijn met het praktiseren van de Soennah en stichtingen en websites willen openen omwille van het uitnodigen naar Allaah?

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

De auteur (Imaam al-Barbahaarie) – moge Allaah hem barmhartig zijn – zei (in het boek ‘Sharh as-Soennah’):

‘”Het verrichten van de hadj en het oorlog voeren samen met de leiders blijft voortbestaan (..). En dit is wat Imaam Ahmed bin Hanbal zei.”

• Shaykh al-‘allaamah ‘Abdoellaah ibn ‘Abder-Rahmaan al-Ghoedayyaan

Vraag: Moge Allaah goed voor u zijn en u zegenen. Een vraagstelster zegt: Een moslima, die kennis heeft gezocht aan de hand van vertaalde boeken en cassettes. (En zij heeft) de mogelijkheid om contact op te nemen met geleerden met betrekking tot zaken die onduidelijk voor haar zijn. Is het toegestaan of mogelijk voor haar om andere moslima’s in de moskee les te geven? (Dit wanneer ) er niemand anders dan zij beschikbaar is om les te geven in aghlaaq, ‘aqiedah en manhadj? Wees ons van nut, moge Allaah u zegenen.

• Shaykh al-‘allaamah Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan

De vraagsteller zegt: “Sommige doe’aat (uitnodigers), moge Allaah hen leiden, zeggen: “De term Selefie splitst de mensen op. Dus zeg niet: ‘Ik ben Selefie’.”

• Aboe Youssef Abdoel-Ghafoer

Yassin El Forkani beweert dat het aanraken in de theologie (lamasa) altijd geslachtsgemeenschap mee wordt bedoeld, en hij schrijft deze grote leugen toe aan de grote geleerde en metgezel Ibn ‘Abbaas -radia Allaahoe ‘anhoemaa-, terwijl de profeet –Sallallaahoe alaihi wasallam- in deze Hadieth duidelijk zegt dat het aanraken een vorm van ontucht is van de hand. Daarnaast zou dat betekenen dat je elke vorm van lichamelijk contact kan hebben zolang het geen geslachtsgemeenschap is.

E-mail nieuwsbrief